Back to top

Mibe fektessek a gyereknek? – a Babakötvényről és egyéb megtakarítási formákról

Minden szülő leghőbb vágya, hogy a gyermekét a lehető legnagyobb biztonságban tudhassa. A szülői gondoskodás egy formája lehet, ha hosszútávú megtakarításokkal a gyermek útjának elindítását segítjük, annak nagykorúvá válását követően. Bemutatjuk tehát napjaink legnépszerűbb – a gyermek életkezdését megkönnyíthető megtakarításának – a Babakötvénynek a jellemzőit, röviden kitérve egyéb megtakarítási formákra is. (FÉBÉSZ)

NEM AZONOS AZ ÉLETKEZDÉSI TÁMOGATÁSSAL

A két fogalmat nagyon gyakran még szakmai felületeken sem kezelik egyértelműen és elkülönítetten. Mivel azonban a két kategória között jelentős eltérések vannak, érdemes tisztázni, hogy mi is az az életkezdési támogatás és miben különbözik a Babakötvénytől.
Az életkezdési támogatás egy egyszeri határozott összeg, amelyet a gyermek a nagykorúvá válását követően kap meg. Ennek mértékét a költségvetésben határozzák meg, így évről évre változó lehet. A jelenleg hatályos mérték 42 500 Ft.
Ezt az összeget az állam letéti számlán kezeli a Magyar Államkincstárnál. Erre a számlára további befizetéseket nem tehetünk, azon csak az életkezdési támogatás és annak kamatai lehetnek.
A számlán lévő összeg évente kamatozik tehát, melynek mértéke, a mindenkori infláció értékével egyezik meg. Ez garantálja, hogy a támogatás a gyermek felnőtté válásakor nem veszíti el értékét.
Előnyös jellemzője az életkezdési támogatásnak, hogy az mentes minden adó, járulék és illeték alól valamint, hogy minden magyar állampolgárságú és belföldi lakóhellyel rendelkező gyermek számára alanyi jogon jár. Azaz a számla megnyitása automatikus, a szülőknek azt nem kell külön igényelniük. A Kincstári letéti számla megnyitásáról a szülők 2,5 hónappal a gyermek megszületése után értesítést kell, hogy kapjanak.
Az életkezdési támogatás összege áthelyezhető a Kincstári Start-értékpapír számlára, amely a Kincstár bármely állampapír forgalmazó ügyfélszolgálatán megnyitható. Ezzel az összeg automatikusan Babakötvény típusú állampapírba kerül befektetésre, ami plusz 3%-os kamatmértéket jelent.

MI IS AZ A BABAKÖTVÉNY?

A Babakötvény egy állampapír, azaz az állam által kiadott értékpapír, amely hitelviszonyt testesít meg. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha állampapírba fektetünk, valójában határozott időre és meghatározott kamattal, az államnak adunk kölcsön. Ebből következően a Babakötvény sajátos jellemzőkkel rendelkezik és eltér a többi, piacon elérhető gyermekcélú megtakarításnál.

NÉZZÜNK EGY PÉLDÁT!

Ahogy fentebb is bemutattuk, minden gyermek 42 500 Ft életkezdési támogatást kap. Ez az összeg Kincstári Start-értékpapír számla nyitása esetén átvezethető erre a számlára, amely így automatikusan Babakötvénnyé alakul át. Ez persze nem kötelező, ilyenkor az automatikusan megnyíló letéti számlán lévő életkezdési támogatás összege a mindenkori infláció mértéknek megfelelően nő, biztosítva az összeg értékállóságát. Ennek 19 év múlva várható értéke, egy fiktív inflációs mérték mellett 74 524 Ft körül lesz. Azonban ha az életkezdési támogatást Babakötvénybe fektetjük, már akkor, a 3 %-os kamatprémiumra tekintettel, azonos mértékű infláció mellett, 130 678 Ft-ot kap gyermekünk, ha a további befizetésekre nem kerül sor a számlára. Ha pedig minden hónapban 5 000 Ft-ot fektetünk Babakötvénybe, úgy ez az összeg az állami támogatásra tekintettel már 2 219 000 Ft-ra nő!

HOGYAN NYISSUNK BABAKÖTVÉNYT?

A Babakötvényt a szülő, közeli hozzátartozó, vagy más törvényes képviselő, illetve a 16. életévének betöltése után akár maga a gyermek is megnyithatja. Számlanyitásra ráadásul már személyes jelenlét nélkül, ügyfélkapun keresztül is lehetőség van. Személyes ügyintézés esetén pedig célszerű előzetesen kitölteni a Magyar Államkincstár WebKincstár aloldalán az ügyfél regisztrációt, hogy meggyorsítsuk az ügyintézés idejét.

HÁNY ÉVES KORIG NYITHATUNK BABAKÖTVÉNYT?

Egészen a gyermek 18. életévének betöltéséig, bármikor nyithatunk Kincstári Start-értékpapírszámlát.
Azonban jó, ha tudjuk, hogy a 2006. január 1. napja előtt született Magyarországon élő magyar állampolgárságú gyermek számára, továbbá a 2017. július előtt született külföldön élő magyar állampolgárságú vagy Magyar Igazolvánnyal rendelkező gyermek számára nem jár alanyi jogon az életkezdési támogatás. Ebben az esetben ezért a Start-értékpapírszámla megnyitásakor 25 000 Ft-ot kell befizetni, melyet – és ezt követően az összes további befizetést – csak Babakötvénybe lehet befektetni.

LEJÁRAT UTÁN NEM KAMATOZIK!

A Babakötvény változó kamatozású állampapír. Az éves kamat kamatbázisból és kamatprémiumból áll. A kamatbázis megegyezik az adott évre vonatkozó átlagos infláció százalékos mértékével, ami hosszú távon is biztosítja a befektetett összeg értékállóságát. A kamatprémium mértéke 3%. Ez a fix 3 %-os kamat más megtakarításokhoz képest alacsony, a bankszámlákhoz képet viszont kedvező mértékűnek tekinthető. Vegyük számításba, hogy a Babakötvény lejárat után nem kamatozik tovább.

ÁLLAMI TÁMOGATÁS

A Babakötvény után, annak állampapír mivoltára tekintettel, állami támogatás jár. Ez tehát egy olyan sajátosság, ami a többi gyermek-megtakarítás esetén nem jellemző. Az állami támogatás mértéke évi 10 %. Ez azonban csupán az adott évben befizetett összeg 10 %-a, nem pedig a teljes bent lévő összegé, és éves szinten 6 000 Ft-ban maximált.

FONTOLJUK MEG...

6 000 Ft egy évre elosztva havonta mindössze 500 Ft-ot jelent. Így ha egy hónapban 5 000 Ft-nál nagyobb összeg megfizetését tudjuk vállalni, érdemes körülnézni a többi megtakarítási forma körében is, mivel az 5 000 Ft feletti befizetéseinkre gyakorlatilag már nem tudunk állami támogatást elszámolni.
Vegyük figyelembe, hogy az állami támogatás nem azonos a hozammal, mivel az a teljes bent lévő összeg alapján kerül kiszámításra. Ezért egy 10 %-nál alacsonyabb hozamot ígérő konstrukció adott esetben előnyösebb lehet a Babakötvénynél, mivel egy adott esetben magasabb alapból számolva, éves szinten nagyobb plusz összeggel kecsegtet, ráadásul meghatározott felső összeghatár nélkül.

SEMMIFÉLE KÖLTSÉGÜNK NEM MERÜL FEL

A Babakötvény egyik legnagyobb előnye, hogy azzal kapcsolatban semmiféle költség nem terhel minket. Nincs számlanyitási, illetve számlavezetési díj vagy bármilyen más költség, így a elindítása és fenntartása teljesen ingyenes.

NINCS HAVI FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

Mivel nem kötelező havonta egy fix összeg befizetését teljesíteni, a Babakötvény kifejezetten előnyös azok számára, akik nem tudnak rendszeres jelleggel félre tenni gyermekük számára. Nem csak azoknak a családoknak kedvező, akik nem képesek megtakarítást felhalmozni, de ez a lehetőség, azaz a rendszeres fizetési kötelezettség hiánya, bárki számára jól jöhet váratlan kiadások esetén.
Ráadásul, mivel a Babakötvény alapcímlete 1,- Ft, bármilyen alacsony összeg befizethető a számlára. Ezzel párhuzamosan természetesen a befizethető összeg felső határa sem korlátozott, így adott esetben akár egy magasabb összeget jóváírására is lehetőség van.

MIKOR VEHETEM FEL AZ ÖSSZEGET?

A Babakötvény egy biztonságos, de hosszú távú, határozott idejű megtakarítási forma. A számláról csak a gyermek 18. életévének betöltését követően lehet kifizetést kérni. Fontos azonban, hogy csak akkor, ha a számla megnyitásától számítva 3 év már eltelt. Azaz, ha a számlanyitásra a gyermek 16. életévében került sor, kifizetésre csak a 19. évének betöltése után van lehetőség. Ne feledjük, hogy befizetni viszont ebben az esetben is csak a gyermek 18 éves koráig van lehetőségünk.
A határozott idő egyik hátránya ugyanakkor, hogy számos egyéb konstrukcióval szemben, a Babakötvény esetén nincs lehetőség vészhelyzeti feltörésre. Így a gyermek 18-20 éves koráig akkor sem férhetünk hozzá a pénzhez, ha egy váratlan esemény miatt a gyermek érdeke ezt kívánná.

TOVÁBBI LHETŐSÉGEK

Mielőtt Babakötvénybe fektetnénk, nézzük meg, milyen egyéb gyermek megtakarítási célú termékek érhetők el. Lehet, hogy egy másfajta konstrukció sokkal előnyösebb lesz számunkra.
1. Banki gyermek megtakarítási számlák: Valójában ebben az esetben egy egyszerű bankszámláról van szó, amelyre bármikor lehet pénzt befizetni, vagy felvenni. A hagyományos bankszámlákhoz képest az a sajátossága, hogy ezt kiskorúak is elindíthatják. Mivel a befizetett összeg lényegében bármikor felvehető, így ennél a megoldásnál alacsony kamatokkal kell számolnunk.
2. Biztosítás: A gyermek életbiztosítások nagy előnye, hogy rugalmasak, azaz nem kell megszűntetni a gyermek nagykorúvá válásakor, a gyermek is fizetheti tovább akár lakás-előtakarékosságként is. Szintén előnyös ennél a megtakarítási formánál, hogy kedvező áron kiegészítő szolgáltatásokat köthetünk hozzá (pl. balesetbiztosítás). Biztosítás estén ráadásul magas hozamokkal számolhatunk, azonban vegyük figyelembe, hogy ennek megtakarítási formának a többihez képest a költségei is jóval nagyobbak.
3. Lakástakarék pénztárak: Elsősorban lakás-előtakarékossági célú megtakarítások, létezik azonban szabad felhasználású típus is. Lényege, hogy egy meghatározott összegre vonatkozik, amelyet a 4-10 éves lejárat után garantáltan megkapunk, az összeg mellé pedig kedvező kamatozású hitelt igényelhetünk. Ne feledjük, azonban, hogy a lakástakarék pénztárak állami támogatása megszűnt, így ma már nem tekinthetők igazán előnyös konstrukcióknak.
4. Tartós Befektetési Számla: Ebben az esetben csupán az első évben van lehetőség befizetésre, azt követően a befizetett összeg alapján tudunk értékpapírokkal kereskedni. Ez a megoldás azok számára ajánlott, akik képesek egyszerre egy nagyobb összeget befizetni és van némi jártasságuk az értékpapírpiacon.

ÖSSZEFOGLALÁS

Látható tehát, hogy számos lehetőség áll rendelkezésünkre, ha gondoskodni akarunk gyermekünk jövőjéről. Fontos, hogy körültekintően és megfontoltan járjunk el a választás során. Mindenképpen gondoljuk végig, hogy milyen célra, és mennyi idő alatt akarunk félre tenni, hogy mekkora összegek megtakarítását tudjuk rendszeresen vállalni, valamint hogy mennyire fontos, hogy a termék rugalmas legyen. Ha megfontoljuk a fenti kérdéseket, biztosan megtaláljuk a legmegfelelőbb konstrukciót.
 

Footer