Back to top

Az MKB Bank közel másfél ezer ügyfele számára nem biztosította az ingyenes készpénzfelvétel lehetőségét

Az MNB hétmillió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki az MKB Bankra a díj- és költségmentes készpénzfelvétel biztosítására vonatkozó jogszabályi rendelkezés megsértése miatt. A hitelintézet a károsult fogyasztók jórészének többletköltségét – már az erre vonatkozó jegybanki kötelezés előtt – visszafizette.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból fogyasztóvédelmi célvizsgálatot folytatott az MKB Bank Nyrt.-nél (MKB Bank), a 2018. július 5-től a 2019. február 28-ig terjedő időszakot áttekintve. A jegybank azt ellenőrizte, hogy a hitelintézet megfelelően biztosította-e a vizsgált időszakban a fogyasztók számára, hogy belföldi bankjegykiadó automatából (ATM), havonta két alkalommal – összesen – legfeljebb 150 ezer forintnyi készpénzt díj- és költségmentesen vehessenek fel, a pénzforgalmi törvény előírásának megfelelően. Több fogyasztói bejelentés is érkezett ugyanis arról, hogy az MKB Bank nem biztosítja e lehetőséget.

A célvizsgálat feltárta, hogy az MKB Banknál az adott időszakban rendszertechnikai hibák merültek fel. Emiatt nem tudta biztosítani az ingyenes készpénzfelvétel lehetőségét valamennyi, előzőleg erre vonatkozó nyilatkozatot tett lakossági ügyfele részére.

Mindezek miatt az MNB ma publikált határozatában felhívta az MKB Bankot arra, hogy mindenkor tartsa be a díj- és költségmentes készpénzfelvétel biztosítására vonatkozó jogszabályi rendelkezést. Kötelezte továbbá, hogy az érintett fogyasztók számára térítse vissza a készpénzfelvétel után jogsértő módon felszámított és a vizsgálat lezárásáig még vissza nem fizetett díjat, költséget, s ennek megtörténtéről a határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül tájékoztassa a jegybankot. Az MNB a feltárt jogsértés miatt 7 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot is kiszabott a hitelintézetre.

A bírságösszeg meghatározásakor az MNB figyelembe vette, hogy az MKB Bank a jogsértést közel másfél ezer fogyasztó sérelmére valósította meg, továbbá, hogy a díj- és költségmentes készpénzfelvétel korlátozott lehetőségét rendszertechnikai hibák okozták. Az MNB enyhítő körülményként értékelte, hogy az MKB Bank már a vizsgálat megkezdése előtt két rendszertechnikai hibát kijavított és az érintett fogyasztók többségének visszafizette a költségeit. A fogyasztóknak okozott anyagi kár 90 százaléka így már hatósági kötelezés nélkül megtérült.

Forrás: MNB

Footer