Back to top

CSOK, falusi CSOK, babaváró támogatás - Támogatási lehetőségek otthonteremtéshez (2. rész)

A Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek mellett a családi otthonteremtési kedvezmény, a falusi CSOK, a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása és a babaváró támogatás bevezetése még tovább bővítette a családok otthonteremtési lehetőségeit. (FÉBÉSZ)

CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY
A családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) egy vissza nem térítendő támogatás, új és használt lakás megvásárlásához, illetve új lakás építéséhez és a régi bővítéséhez. Olyan magyar állampolgár igényelheti, aki legalább három hónapja Magyarországon tartózkodik, rendelkezik bejelentett állandó lakcímmel, illetve olyan, harmadik országbeli állampolgár, aki bevándorolt/letelepedett/hontalan/menekült/oltalmazott jogállású.

A CSOK mértéke függ a meglévő és a vállalt gyermekek számától, továbbá attól, hogy új lakás vásárlására vagy építésére, illetve használt lakás vásárlására vagy bővítésére igényeljük. Az előre vállalt gyermeknél feltétel, hogy a házaspár egyik tagja 40 év alatti legyen. A családi otthonteremtési kedvezmény legmagasabb összege új lakás építésénél vagy új lakás vásárlásánál 10 millió forint, használt lakás vásárlásánál vagy bővítésénél 2.750.000 forint.

Új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül, új lakás építése esetén a használatbavételi engedélyről szóló határozat vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági dokumentum, vagy az egyszerű bejelentéshez kötött új lakóépület felépítésének megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően kell benyújtani a hitelintézethez. A családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződés megkötésének feltétele új lakás építése esetén, hogy az igénylő által benyújtott bekerülési költséget tartalmazó építési költségvetést a hitelintézet elfogadja.

Amennyiben a jogosultság feltételei megvannak, a hitelintézet az igénylővel a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről támogatási szerződést köt. A kedvezmény összegének folyósítása használt lakás vásárlása esetén a támogatási szerződés megkötését követően egyösszegben történik, bővítéskor általában a készültségi fokkal arányosan, utólagosan. A támogatás, illetve a kamattámogatásos kölcsön folyósítása akkor kezdhető meg, ha a támogatott a családi otthonteremtési kedvezményen és a hitelintézeti kölcsönön kívül saját erejét a lakás vásárlására vagy a lakásbővítésre már felhasználta.

A CSOK igénylését megelőzően előzetesen feltétlenül tájékozódjunk a lakáscélú állami támogatást nyújtó hitelintézeteknél a jogosultságról, és annak részleteiről.

HÁROM VAGY TÖBBGYERMEKES CSALÁDOK KAMATTÁMOGATÁSA
A családi otthonteremtési kedvezményt két vagy három gyermekre igénybe vevő személy Magyarország területén lévő új lakás építéséhez vagy vásárlásához felvett hitelintézeti kölcsön kamatainak megfizetéséhez, többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását igényelheti.
A kölcsön kamatainak megfizetéséhez az otthonteremtési kamattámogatást az állam a kölcsön teljes futamidejére, de legfeljebb huszonöt évre nyújtja. A kölcsön kamata az otthonteremtési kamattámogatás időszaka alatt ötévente változhat.

A kölcsön otthonteremtési kamattámogatással érintett összege nem haladhatja meg:

- a 2.600.000 Ft összegű családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vevő személy esetében a 10 millió forintot,
- 10.000.000 Ft összegű családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vevő személy esetében a 15 millió forintot.

A kamattámogatás kizárólag forint alapú kölcsönhöz vehető igénybe, a kamat, a költség, valamint a tőke törlesztése is csak forintban történhet. Nem nyújtható otthonteremtési kamattámogatás a lakás-takarékpénztárakról szóló törvény szerint megkötött lakás-előtakarékossági szerződés alapján folyósított lakáskölcsönre és áthidaló kölcsönre, a meglévő kölcsöntartozás kiegyenlítésére szolgáló kölcsönhöz és lejárt tőketartozás esetén.

Az otthonteremtési kamattámogatás igénybevételével érintett kölcsönszerződés megkötésének feltétele, hogy – új lakás építése esetén – az igénylő által benyújtott bekerülési költséget tartalmazó költségvetést a hitelintézet elfogadja.

FALUSI CSOK
A vissza nem térítendő falusi CSOK támogatást olyan 5 000 lélekszám alatti településeken lehet igényelni 2019. július 1-jétől három éven át, ahol az elmúlt években csökkent a lakosság lélekszáma.
A családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem használt lakás vásárlására abban az esetben nyújtható be, ha az igénylő a lakás korszerűsítésére, bővítésére vagy korszerűsítésére és bővítésére is igényli a családi otthonteremtési kedvezményt. 
Ebben az esetben a támogatás mértéke:

- egy gyermek esetén legfeljebb 600 000 Ft,
- két gyermek esetén legfeljebb 2 600 000 Ft,
- három vagy több gyermek esetén legfeljebb 10 000 000 Ft.

A családi otthonteremtési kedvezmény meglévő lakás korszerűsítésére, bővítésére vagy korszerűsítésére és bővítésére is igényelhető, abban az esetben is, ha az igénylő a kérelem benyújtását megelőzően a korszerűsíteni, illetve bővíteni kívánt lakás megvásárlásához családi otthonteremtési kedvezményt vagy családok otthonteremtési kedvezményét vett igénybe.
A támogatás mértéke fenti célok megvalósítására:

- egy gyermek esetén legfeljebb 300 000 Ft,
- két gyermek esetén legfeljebb 1 300 000 Ft,
- három vagy több gyermek esetén legfeljebb 5 000 000 Ft.

A kedvezmény a következő korszerűsítési munkálatokhoz igényelhető:

- víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése,
- fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
- központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
- az épület szigetelése, ideértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
- a külső nyílászáró energiatakarékos nyílászáróra való cseréje,
- tető cseréje, felújítása, szigetelése,
- kémény építése, korszerűsítése,
- belső tér felújítása, ideértve a belső burkolat cseréjét, a galériaépítést, a belső elektromos-, vízhálózat cseréjét, a fürdőhelyiség-felújítást, a WC-felújítást; a konyhafelújítást,
a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található melléképület felújítása vagy kerítés építése, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 30%-áig, valamint
- a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 20%-áig.

A támogatással egyidejűleg a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása is igényelhető.

BABAVÁRÓ TÁMOGATÁS
A babaváró támogatás óriási segítséget jelent azon szülők számára, akik a hitelfolyósítás feltételeinek megfelelnek. Nézzük a támogatás legfontosabb tudnivalóit.
Babaváró támogatásként maximum 10 millió forint igényelhető, legfeljebb 20 évre, havonta maximum 50.000 Ft-os törlesztőrészlettel. A kölcsön szabadfelhasználású, kamattámogatott és ingatlanfedezet sem szükséges hozzá. A támogatott személy a kamattámogatás időszakában ügyleti kamatot nem fizet, azt kamattámogatás formájában az állam nevében a kincstár folyósítja a hitelintézet részére.
A kamattámogatás igénybevételéhez külön kérelmet nem kell benyújtani, az igénylők a kamattámogatásra a kölcsönszerződés megkötésétől a kölcsön teljes futamidejére jogosultak.

Feltételek: a házaspár nő tagja már betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be a 41. életévét, mindkét házasfél rendelkezik magyarországi lakcímmel, a házaspár egyik tagja legalább 3 éve TB-jogosult, vagy felsőoktatásban tanulmányokat folytatott. Legalább az egyik házastársnak ez az első házassága, a már meglévő gyermek nem kizáró tényező.
Ha a támogatott személyek a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül nem teljesítik a jogszabályi feltételeket (pl. gyermek születése), akkor az 5 éves időszak lejártát követő naptól a kölcsöntartozás hátralévő összegére vonatkozóan a kamattámogatás megszűnik, a kölcsön ügyleti kamata módosul, és az addig igénybe vett kamattámogatást az arra való jogosultság megszűnését követő 120 napon belül egy összegben vissza kell fizetni a kincstárnak.

A támogatott személyek a törlesztés szüneteltetésére is jogosultak:

- a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzatuk után, ha a várandósság a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában vagy azt követően fennáll, és a magzat legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éves időszakon belül betölti a várandósság 12. hetét, vagy
- a 2019. július 1. után született, a támogatott személyek által közösen örökbefogadott gyermek után, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönkérelem benyújtását követően, de legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül válik véglegessé.A törlesztés szüneteltetése iránti kérelmet a hitelintézethez kell benyújtani. A törlesztés, az erre irányuló kérelem hitelintézet általi kézhezvételét követő naptól 3 évig szünetel. A törlesztés szüneteltetésére a támogatott személyek a második gyermekre tekintettel is jogosultak.

A támogatott személyek a második gyermekük esetén, a még fennálló kölcsöntartozás 30%-ának megfelelő összegű, harmadik gyermekük esetén a teljes fennmaradó kölcsöntartozásnak megfelelő összegű vissza nem térítendő gyermekvállalási támogatásra jogosultak.

A hitelkérelem elbírálásához 10 nap áll a hitelező rendelkezésére. Hitelbírálati, folyósítási és előtörlesztési díj nem számítható fel, viszont az állam felé évente a fennálló kötelezettség 0,5%-ának megfelelő kezességvállalási díjat kell fizetni.

Footer