Back to top

Panaszlevél és fogyasztói kérelmek benyújtásának segítése

Pénzügyi panasz esetén segítséget nyújtunk a panaszlevél megfogalmazásában, valamint a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ, továbbá a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásainak megindításához szükséges kérelmek benyújtásában.